मत्स्य बिकास निर्देशनालयको आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ । जलिय बातावरण सन्तुलन एवम जैबिक विवीधताको संरक्षण सम्भर्दन तथा दिगो उपयोगमा वॢदि गरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान पुर्याउनका साथै रोजगारीको अवसर सॢजना गर्ने उदेस्य लिएको यो क्षेत्र स्थानिय स्रोतसाधनको अधिक्तम परिचालन गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा ठोस योगदान पुर्याउने देशलाई मत्सय उत्पादनमा आत्मानिर्भर वनाउने तर्फ क्रियासिल रहेको छ ।
नेपाल जलश्रोतको धनी राष्ट्र भएको नाताले मत्स्य बिकासका सम्भावना प्रचुर रहेको छ । एकातिर हालका दिनमा मत्स्य पालन ब्यवसाय निकै आकर्षक पेशाको रुपमा अगाडि बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर जलिय बातावरण एवम जलिय जिवको संरक्षन सम्भर्धन दिनसहित चुनौतिपूर्ण हुँदै गइ   रहेको अवस्थामा हामी सचेत रही अगाडि बढ्दै गएकाछौ ।  नेपाल सरकारको मत्स्य बिकासको लागि मुख्य जिम्मेवारी बोकेको यस निर्देशनालय अन्तर्गत एकवटा राष्ट्रिय कार्यक्रम , एक केन्द्रिय प्रयोगशाला , एक तालिम केन्द्र तथा ९ वटा मत्स्य बिकास केन्द्रहरु रहेक छन ।

संगठन संरचना

दरबन्दी