नेपाल सरकार

कृषि विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

मत्स्य विकास निर्देशानालय

अनुसन्धानवाट विकसित प्रविधि

 | Size: 90 KB 25th Dec 2016 ट्राउट माछा भुराको दाना बनाउने प्रविधि  | Size: 87 KB 25th Dec 2016 ट्राउट माछामा कक्सिडियोसिस रोग नियन्त्रण प्रविधि  | Size: 84 KB 25th Dec 2016 गोल्डफिस पालन प्रविधि  | Size: 81 KB 25th Dec 2016 गर्दी माछा प्रजनन प्रविधि  | Size: 85 KB 25th Dec 2016 सहर माछाको भुरा उत्पादन प्रविधि  | Size: 89 KB 25th Dec 2016 रेन्वो ट्राउट माछाको आँखे अण्डा ढुवानी प्रविधि  | Size: 84 KB 25th Dec 2016 पिँजडामा ग्रास कार्प माछा पालन प्रविधि  | Size: 86 KB 25th Dec 2016 पिँजडा साथ पोखरीमा टिलापयिा माछा पालन प्रविधि  | Size: 318 KB 22nd Dec 2016 रेन्बो ट्राउट माछा मा लाग्ने रोग तथा रोकथामका उपायहरु  | Size: 283 KB 20th Dec 2016 सुरक्षितरुपमा कमन कार्प माछा भुरा ढुवानीको लागि ल्वांग तेलको प्रयोग  | Size: 286 KB 20th Dec 2016 माछामा लाग्ने आर्गुलोसिस रोगको रोकथाम तथा उपचारविधि  | Size: 266 KB 20th Dec 2016 माछा सुकाउने उन्नत प्रविधि (हाईब्रिड सोलार ड्रायर)  | Size: 282 KB 20th Dec 2016 ट्राउटमा लाग्ने कक्सीडियोसिस रोग र उपचार विधि  | Size: 242 KB 20th Dec 2016 ट्राउट भुराको सुरुवाती दानामा रेशम किराको उपयोग  | Size: 699 KB 20th Dec 2016 आधुनिक हाईब्रिड सोलार ड्राएरमा साना माछा सुकाउने तरिका  | Size: 854 KB 20th Dec 2016 चिसोपानीमा रेन्बो ट्राउट माछा पालन
Next »Page 1 of « Prev

 

© GOVERNMENT OF NEPAL ,MINISTRY OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT , DEPARTMENT OF
AGRICULTURE , DIRECTORATE OF FISHERIES DEVELOPMENT